دانلود زیرنویس

Poster

Marvel's Cloak & Dagger - فصل اول Imdb Flag

  • Year: 2018
  • Subtitles rated good
  • Not rated
  • Visited
Language Release Name/Film title Files H.I. Owner Comment
Farsi/Persian Marvel's.Cloak.and.Dagger.SEASON.01.WEB.All.Episodes   Anonymous
► تمامی قسمت‌ها | Sorrow & Raylan Givens | DibaMoviez.Com ◄ 
Farsi/Persian Marvel's.Cloak.and.Dagger.SEASON.01.Complete.WEBRip.x264-ION10   Anonymous
► تمامی قسمت‌ها | Sorrow & Raylan Givens | DibaMoviez.Com ◄ 
Farsi/Persian Marvel's.Cloak.and.Dagger.SEASON.01.Complete.WEB.x264-TBS   Anonymous
► تمامی قسمت‌ها | Sorrow & Raylan Givens | DibaMoviez.Com ◄ 
Farsi/Persian Marvel's.Cloak.and.Dagger.SEASON.01.Complete.720p.WEB.x264-TBS   Anonymous
► تمامی قسمت‌ها | Sorrow & Raylan Givens | DibaMoviez.Com ◄ 
Farsi/Persian Marvel's.Cloak.and.Dagger.SEASON.01.Complete.720p.WEB.HEVC.x265-RMTeam   Anonymous
► تمامی قسمت‌ها | Sorrow & Raylan Givens | DibaMoviez.Com ◄ 
Farsi/Persian Marvel's.Cloak.and.Dagger.SEASON.01.Complete.720p.AMZN.WEB-DL.DDP5.1.H.264-NTb   Anonymous
► تمامی قسمت‌ها | Sorrow & Raylan Givens | DibaMoviez.Com ◄ 
Farsi/Persian Marvel's.Cloak.and.Dagger.SEASON.01.Complete.1080p.WEB.x264-TBS   Anonymous
► تمامی قسمت‌ها | Sorrow & Raylan Givens | DibaMoviez.Com ◄ 
Farsi/Persian Marvel's.Cloak.and.Dagger.SEASON.01.Complete.1080p.WEB.HEVC.x265-RMTeam   Anonymous
► تمامی قسمت‌ها | Sorrow & Raylan Givens | DibaMoviez.Com ◄ 
Farsi/Persian Marvel's.Cloak.and.Dagger.SEASON.01.Complete.1080p.WEB.H264-DEFLATE   Anonymous
► تمامی قسمت‌ها | Sorrow & Raylan Givens | DibaMoviez.Com ◄ 
Farsi/Persian Marvels.Cloak.and.Dagger.S01E10.WEBRip.x264-ION10   Sorrow
► Sorrow & Raylan Givens | DibaMoviez.Com | پایان فصل اول◄  
Farsi/Persian Marvels.Cloak.and.Dagger.S01E10.WEB.x264-TBS   llillusionll
مریم و امیرعلی | iMovie-DL & | Season Finale! 
Farsi/Persian Marvels.Cloak.and.Dagger.S01E10.WEB.x264-TBS   Sorrow
► Sorrow & Raylan Givens | DibaMoviez.Com | پایان فصل اول◄  
Farsi/Persian Marvels.Cloak.and.Dagger.S01E10.Colony.Collapse.720p.AMZN.WEB-DL.DDP5.1.H.264-NTb   Sorrow
► Sorrow & Raylan Givens | DibaMoviez.Com | پایان فصل اول◄  
Farsi/Persian Marvels.Cloak.and.Dagger.S01E10.720p.WEB.x264-TBS   llillusionll
مریم و امیرعلی | iMovie-DL & | Season Finale! 
Farsi/Persian Marvels.Cloak.and.Dagger.S01E10.720p.WEB.x264-TBS   Sorrow
► Sorrow & Raylan Givens | DibaMoviez.Com | پایان فصل اول◄  
Farsi/Persian Marvels.Cloak.and.Dagger.S01E10.720p.WEB.HEVC.x265-RMTeam   Sorrow
► Sorrow & Raylan Givens | DibaMoviez.Com | پایان فصل اول◄  
Farsi/Persian Marvels.Cloak.and.Dagger.S01E10.720p.HDTV.HEVC.x265-RMTeam   llillusionll
مریم و امیرعلی | iMovie-DL & | Season Finale! 
Farsi/Persian Marvels.Cloak.and.Dagger.S01E10.480p.WEB.x264-RMTeam   llillusionll
مریم و امیرعلی | iMovie-DL & | Season Finale! 
Farsi/Persian Marvels.Cloak.and.Dagger.S01E10.480p.WEB.x264-RMTeam   Sorrow
► Sorrow & Raylan Givens | DibaMoviez.Com | پایان فصل اول◄  
Farsi/Persian Marvels.Cloak.and.Dagger.S01E10.1080p.WEB.x264-TBS   llillusionll
مریم و امیرعلی | iMovie-DL & | Season Finale! 
Farsi/Persian Marvels.Cloak.and.Dagger.S01E10.1080p.WEB.x264-TBS   Sorrow
► Sorrow & Raylan Givens | DibaMoviez.Com | پایان فصل اول◄  
Farsi/Persian Marvels.Cloak.and.Dagger.S01E10.1080p.WEB.HEVC.x265-RMTeam   llillusionll
مریم و امیرعلی | iMovie-DL & | Season Finale! 
Farsi/Persian Marvels.Cloak.and.Dagger.S01E10.1080p.WEB.HEVC.x265-RMTeam   Sorrow
► Sorrow & Raylan Givens | DibaMoviez.Com | پایان فصل اول◄  
Farsi/Persian Marvels.Cloak.and.Dagger.S01E10.1080p.WEB.H264-DEFLATE   Sorrow
► Sorrow & Raylan Givens | DibaMoviez.Com | پایان فصل اول◄  
Farsi/Persian Marvels.Cloak.and.Dagger.S01E09.WEBRip.x264-ION10   Sorrow
► Sorrow & Raylan Givens | DibaMoviez.Com ◄ 
Farsi/Persian Marvels.Cloak.and.Dagger.S01E09.WEB.x264-TBS   Sorrow
► Sorrow & Raylan Givens | DibaMoviez.Com ◄ 
Farsi/Persian Marvels.Cloak.and.Dagger.S01E09.WEB.x264-TBS   carelless_whissper
مریم و امیرعلی | iMovie-DL & TakMovie  
Farsi/Persian Marvels.Cloak.and.Dagger.S01E09.Back.Breaker.720p.AMZN.WEB-DL.DDP5.1.H.264-NTb   Sorrow
► Sorrow & Raylan Givens | DibaMoviez.Com ◄ 
Farsi/Persian Marvels.Cloak.and.Dagger.S01E09.720p.WEB.x264-TBS   Sorrow
► Sorrow & Raylan Givens | DibaMoviez.Com ◄ 
Farsi/Persian Marvels.Cloak.and.Dagger.S01E09.720p.WEB.x264-TBS   carelless_whissper
مریم و امیرعلی | iMovie-DL & TakMovie  
Farsi/Persian Marvels.Cloak.and.Dagger.S01E09.720p.WEB.HEVC.x265-RMTeam   Sorrow
► Sorrow & Raylan Givens | DibaMoviez.Com ◄ 
Farsi/Persian Marvels.Cloak.and.Dagger.S01E09.480p.WEB.x264-RMTeam   Sorrow
► Sorrow & Raylan Givens | DibaMoviez.Com ◄ 
Farsi/Persian Marvels.Cloak.and.Dagger.S01E09.1080p.WEB.x264-TBS   Sorrow
► Sorrow & Raylan Givens | DibaMoviez.Com ◄ 
Farsi/Persian Marvels.Cloak.and.Dagger.S01E09.1080p.WEB.HEVC.x265-RMTeam   Sorrow
► Sorrow & Raylan Givens | DibaMoviez.Com ◄ 
Farsi/Persian Marvels.Cloak.and.Dagger.S01E09.1080p.WEB.H264-DEFLATE   Sorrow
► Sorrow & Raylan Givens | DibaMoviez.Com ◄ 
Farsi/Persian Marvels.Cloak.and.Dagger.S01E08.WEBRip.x264-ION10   .Cardinal.
██ LiLMeDiA.Tv | آرین و کیارش ██  
Farsi/Persian Marvels.Cloak.and.Dagger.S01E08.WEBRip.x264-ION10   Sorrow
► Sorrow & Raylan Givens | DibaMoviez.Com ◄  
Farsi/Persian Marvels.Cloak.and.Dagger.S01E08.WEB.x264-TBS   .Cardinal.
██ LiLMeDiA.Tv | آرین و کیارش ██  
Farsi/Persian Marvels.Cloak.and.Dagger.S01E08.WEB.x264-TBS   Sorrow
► Sorrow & Raylan Givens | DibaMoviez.Com ◄  
Farsi/Persian Marvels.Cloak.and.Dagger.S01E08.WEB.x264-TBS   carelless_whissper
مریم و امیرعلی | iMovie-DL & TakMovie  
Farsi/Persian Marvel's.Cloak.and.Dagger.S01E08.Ghost.Stories.WEB.TBS   .Cardinal.
██ LiLMeDiA.Tv | آرین و کیارش ██  
Farsi/Persian Marvels.Cloak.and.Dagger.S01E08.Ghost.Stories.720p.AMZN.WEB-DL.DDP5.1.H.264-NTb   .Cardinal.
██ LiLMeDiA.Tv | آرین و کیارش ██  
Farsi/Persian Marvels.Cloak.and.Dagger.S01E08.Ghost.Stories.720p.AMZN.WEB-DL.DDP5.1.H.264-NTb   Sorrow
► Sorrow & Raylan Givens | DibaMoviez.Com ◄  
Farsi/Persian Marvels.Cloak.and.Dagger.S01E08.Ghost.Stories   carelless_whissper
مریم و امیرعلی | iMovie-DL & TakMovie  
Farsi/Persian Marvels.Cloak.and.Dagger.S01E08.720p.WEB.x264-TBS   .Cardinal.
██ LiLMeDiA.Tv | آرین و کیارش ██  
Farsi/Persian Marvels.Cloak.and.Dagger.S01E08.720p.WEB.x264-TBS   Sorrow
► Sorrow & Raylan Givens | DibaMoviez.Com ◄  
Farsi/Persian Marvels.Cloak.and.Dagger.S01E08.720p.WEB.x264-TBS   carelless_whissper
مریم و امیرعلی | iMovie-DL & TakMovie  
Farsi/Persian Marvels.Cloak.and.Dagger.S01E08.720p.WEB.HEVC.x265-RMTeam   .Cardinal.
██ LiLMeDiA.Tv | آرین و کیارش ██  
Farsi/Persian Marvels.Cloak.and.Dagger.S01E08.720p.WEB.HEVC.x265-RMTeam   Sorrow
► Sorrow & Raylan Givens | DibaMoviez.Com ◄  
Farsi/Persian Marvels.Cloak.and.Dagger.S01E08.480p.x264-mSD   carelless_whissper
مریم و امیرعلی | iMovie-DL & TakMovie  
Farsi/Persian Marvels.Cloak.and.Dagger.S01E08.480p.WEB.x264-RMTeam   .Cardinal.
██ LiLMeDiA.Tv | آرین و کیارش ██  
Farsi/Persian Marvels.Cloak.and.Dagger.S01E08.480p.WEB.x264-RMTeam   Sorrow
► Sorrow & Raylan Givens | DibaMoviez.Com ◄  
Farsi/Persian Marvels.Cloak.and.Dagger.S01E08.480p.WEB.x264   carelless_whissper
مریم و امیرعلی | iMovie-DL & TakMovie  
Farsi/Persian Marvels.Cloak.and.Dagger.S01E08.1080p.WEB.x264-TBS   .Cardinal.
██ LiLMeDiA.Tv | آرین و کیارش ██  
Farsi/Persian Marvels.Cloak.and.Dagger.S01E08.1080p.WEB.x264-TBS   Sorrow
► Sorrow & Raylan Givens | DibaMoviez.Com ◄  
Farsi/Persian Marvels.Cloak.and.Dagger.S01E08.1080p.WEB.HEVC.x265-RMTeam   .Cardinal.
██ LiLMeDiA.Tv | آرین و کیارش ██  
Farsi/Persian Marvels.Cloak.and.Dagger.S01E08.1080p.WEB.HEVC.x265-RMTeam   Sorrow
► Sorrow & Raylan Givens | DibaMoviez.Com ◄  
Farsi/Persian Marvels.Cloak.and.Dagger.S01E08.1080p.WEB.H264-DEFLATE   .Cardinal.
██ LiLMeDiA.Tv | آرین و کیارش ██  
Farsi/Persian Marvels.Cloak.and.Dagger.S01E08.1080p.WEB.H264-DEFLATE   Sorrow
► Sorrow & Raylan Givens | DibaMoviez.Com ◄  
Farsi/Persian Marvels.Cloak.and.Dagger.S01E07.WEBRip.x264-ION10   .Cardinal.
██ LiLMeDiA.Tv | آرین و کیارش ██  
Farsi/Persian Marvels.Cloak.and.Dagger.S01E07.WEBRip.x264-ION10   Sorrow
► Sorrow & Raylan Givens | DibaMoviez.Com ◄  
Farsi/Persian Marvel's.Cloak.and.Dagger.S01E07.WEBRip.x264 - ION10   MJBN
★‫★هماهنگی توسط:MJBN★‫ ترجمه از کیارش و آرین  
Farsi/Persian Marvel's.Cloak.and.Dagger.S01E07.Web-Dl.Versions   MJBN
★‫★هماهنگی توسط:MJBN★‫ ترجمه از کیارش و آرین  
Farsi/Persian Marvels.Cloak.and.Dagger.S01E07.WEB.x264-TBS   Sorrow
► Sorrow & Raylan Givens | DibaMoviez.Com ◄  
Farsi/Persian Marvels.Cloak.and.Dagger.S01E07.WEB.x264-TBS   .Cardinal.
█►آرین و کیارش l LiLMedia.Tv ◄█  
Farsi/Persian Marvels.Cloak.and.Dagger.S01E07.WEB.x264-TBS   llillusionll
illusion امیرعلی | iMovie-DL & TakMovie 
Farsi/Persian Marvel's.Cloak.and.Dagger.S01E07.Lotus.Eaters.WEB-TBS   .Cardinal.
█►آرین و کیارش l LiLMedia.Tv ◄█  
Farsi/Persian Marvel's.Cloak.and.Dagger.S01E07.Lotus.Eaters.WEB.DEFLATE-ION10-AMZN.WEB-DL.NTb   .Cardinal.
██ LiLMeDiA.Tv | آرین و کیارش ██  
Farsi/Persian Marvels.Cloak.and.Dagger.S01E07.Lotus.Eaters.720p.WEBRip.2CH.x265.HEVC.PSA   .Cardinal.
██ LiLMeDiA.Tv | آرین و کیارش ██  
Farsi/Persian Marvels.Cloak.and.Dagger.S01E07.Lotus.Eaters.720p.WEBRip.2CH.x265.HEVC.PSA   Sorrow
► Sorrow & Raylan Givens | DibaMoviez.Com ◄  
Farsi/Persian Marvel's.Cloak.and.Dagger.S01E07.720p.WEBRip.2CH.x265.HEVC - PSA   MJBN
★‫★هماهنگی توسط:MJBN★‫ ترجمه از کیارش و آرین  
Farsi/Persian Marvel's.Cloak.and.Dagger.S01E07.720p.WEB-DL.HEVC.x265 - RMTeam   MJBN
★‫★هماهنگی توسط:MJBN★‫ ترجمه از کیارش و آرین  
Farsi/Persian Marvels.Cloak.and.Dagger.S01E07.720p.WEB.x264-TBS   Sorrow
► Sorrow & Raylan Givens | DibaMoviez.Com ◄  
Farsi/Persian Marvels.Cloak.and.Dagger.S01E07.720p.WEB.x264-TBS   .Cardinal.
█►آرین و کیارش l LiLMedia.Tv ◄█  
Farsi/Persian Marvels.Cloak.and.Dagger.S01E07.720p.WEB.x264-TBS   llillusionll
illusion امیرعلی | iMovie-DL & TakMovie 
Farsi/Persian Marvels.Cloak.and.Dagger.S01E07.720p.WEB.HEVC.x265-RMTeam   Sorrow
► Sorrow & Raylan Givens | DibaMoviez.Com ◄  
Farsi/Persian Marvels.Cloak.and.Dagger.S01E07.720p.WEB.HEVC.x265-RMTeam   .Cardinal.
█►آرین و کیارش l LiLMedia.Tv ◄█  
Farsi/Persian Marvels.Cloak.and.Dagger.S01E07.720p.WEB.HEVC.x265-RMTeam   llillusionll
illusion امیرعلی | iMovie-DL & TakMovie 
Farsi/Persian Marvel's.Cloak.and.Dagger.S01E07.720p.AMZN.WEB-DL.DDP5.1.H.264.NTb   .Cardinal.
██ LiLMeDiA.Tv | آرین و کیارش ██  
Farsi/Persian Marvel's.Cloak.and.Dagger.S01E07.720p.AMZN.WEB-DL.DDP5.1.H.264 - NTb   MJBN
★‫★هماهنگی توسط:MJBN★‫ ترجمه از کیارش و آرین  
Farsi/Persian Marvel's.Cloak.and.Dagger.S01E07.480p.WEB-DL.x264 - RMTeam   MJBN
★‫★هماهنگی توسط:MJBN★‫ ترجمه از کیارش و آرین  
Farsi/Persian Marvels.Cloak.and.Dagger.S01E07.480p.WEB.x264-RMTeam   Sorrow
► Sorrow & Raylan Givens | DibaMoviez.Com ◄  
Farsi/Persian Marvels.Cloak.and.Dagger.S01E07.480p.WEB.x264-RMTeam   .Cardinal.
█►آرین و کیارش l LiLMedia.Tv ◄█  
Farsi/Persian Marvels.Cloak.and.Dagger.S01E07.480p.WEB.x264-RMTeam   llillusionll
illusion امیرعلی | iMovie-DL & TakMovie 
Farsi/Persian Marvel's.Cloak.and.Dagger.S01E07.1080p.WEB-DL.HEVC.x265 - RMTeam   MJBN
★‫★هماهنگی توسط:MJBN★‫ ترجمه از کیارش و آرین  
Farsi/Persian Marvels.Cloak.and.Dagger.S01E07.1080p.WEB.x264-TBS   Sorrow
► Sorrow & Raylan Givens | DibaMoviez.Com ◄  
Farsi/Persian Marvels.Cloak.and.Dagger.S01E07.1080p.WEB.HEVC.x265-RMTeam   Sorrow
► Sorrow & Raylan Givens | DibaMoviez.Com ◄  
Farsi/Persian Marvels.Cloak.and.Dagger.S01E07.1080p.WEB.HEVC.x265-RMTeam   .Cardinal.
█►آرین و کیارش l LiLMedia.Tv ◄█  
Farsi/Persian Marvels.Cloak.and.Dagger.S01E07.1080p.WEB.HEVC.x265-RMTeam   llillusionll
illusion امیرعلی | iMovie-DL & TakMovie 
Farsi/Persian Marvels.Cloak.and.Dagger.S01E07.1080p.WEB.H264-DEFLATE   .Cardinal.
██ LiLMeDiA.Tv | آرین و کیارش ██  
Farsi/Persian Marvels.Cloak.and.Dagger.S01E07.1080p.WEB.H264-DEFLATE   Sorrow
► Sorrow & Raylan Givens | DibaMoviez.Com ◄  
Farsi/Persian Marvels.Cloak.and.Dagger.S01E07.1080p.WEB.H264 - DEFLATE   MJBN
★‫★هماهنگی توسط:MJBN★‫ ترجمه از کیارش و آرین  
Farsi/Persian Marvel's.Cloak.and.Dagger.S01E07.1080p.AMZN.WEB-DL.DDP5.1.H.264.NTb   .Cardinal.
██ LiLMeDiA.Tv | آرین و کیارش ██  
Farsi/Persian Marvel's.Cloak.and.Dagger.S01E07.1080p.AMZN.WEB-DL.DDP5.1.H.264 - NTb   MJBN
★‫★هماهنگی توسط:MJBN★‫ ترجمه از کیارش و آرین  
Farsi/Persian Marvels.Cloak.and.Dagger.S01E06.WEBRip.x264-ION10   Sorrow
► Sorrow & Raylan Givens | DibaMoviez.Com ◄  
Farsi/Persian Marvels.Cloak.and.Dagger.S01E06.WEB.x264-TBS   Sorrow
► Sorrow & Raylan Givens | DibaMoviez.Com ◄  
Farsi/Persian Marvels.Cloak.and.Dagger.S01E06.720p.WEB.x264-TBS   Sorrow
► Sorrow & Raylan Givens | DibaMoviez.Com ◄  
Farsi/Persian Marvels.Cloak.and.Dagger.S01E06.720p.WEB.x264-TBS   carelless_whissper
مریم و امیرعلی | iMovie-DL & TakMovie  
Farsi/Persian Marvels.Cloak.and.Dagger.S01E06.720p.WEB.x264-CookieMonster   Sorrow
► Sorrow & Raylan Givens | DibaMoviez.Com ◄  
Farsi/Persian Marvels.Cloak.and.Dagger.S01E06.720p.WEB.HEVC.x265-RMTeam   Sorrow
► Sorrow & Raylan Givens | DibaMoviez.Com ◄  
Farsi/Persian Marvels.Cloak.and.Dagger.S01E06.480p.WEB.x264-RMTeam   Sorrow
► Sorrow & Raylan Givens | DibaMoviez.Com ◄  
Farsi/Persian Marvels.Cloak.and.Dagger.S01E06.1080p.WEB.x264-TBS   Sorrow
► Sorrow & Raylan Givens | DibaMoviez.Com ◄  
Farsi/Persian Marvels.Cloak.and.Dagger.S01E06.1080p.WEB.x264-TBS   carelless_whissper
مریم و امیرعلی | iMovie-DL & TakMovie  
Farsi/Persian Marvels.Cloak.and.Dagger.S01E06.1080p.WEB.HEVC.x265-RMTeam   Sorrow
► Sorrow & Raylan Givens | DibaMoviez.Com ◄  
Farsi/Persian Marvels.Cloak.and.Dagger.S01E06.1080p.WEB.H264-DEFLATE   Sorrow
► Sorrow & Raylan Givens | DibaMoviez.Com ◄  
Farsi/Persian Marvels.Cloak.and.Dagger.S01E06.1080p.WEB.H264-DEFLATE   carelless_whissper
مریم و امیرعلی | iMovie-DL & TakMovie  
Farsi/Persian Marvels.Cloak.and.Dagger.S01E05.WEBRip.x264-ION10   [email protected]
█►آرین و کیارش l LiLMedia.Tv ◄█ 
Farsi/Persian Marvels.Cloak.and.Dagger.S01E05.WEBRip.x264-ION10   llillusionll
مریم و امیرعلی | iMovie-DL & TakMovie 
Farsi/Persian Marvels.Cloak.and.Dagger.S01E05.WEBRip.x264-ION10   Sorrow
► Sorrow & Raylan Givens | DibaMoviez.Com ◄ 
Farsi/Persian Marvels.Cloak.and.Dagger.S01E05.WEB.x264-TBS   [email protected]
█►آرین و کیارش l LiLMedia.Tv ◄█ 
Farsi/Persian Marvels.Cloak.and.Dagger.S01E05.WEB.x264-TBS   llillusionll
مریم و امیرعلی | iMovie-DL & TakMovie 
Farsi/Persian Marvels.Cloak.and.Dagger.S01E05.WEB.x264-TBS   Sorrow
► Sorrow & Raylan Givens | DibaMoviez.Com ◄ 
Farsi/Persian Marvels.Cloak.and.Dagger.S01E05.HDTV.x264-CRiMSON   llillusionll
مریم و امیرعلی | iMovie-DL & TakMovie 
Farsi/Persian Marvels.Cloak.and.Dagger.S01E05.720p.WEB.x264-TBS   [email protected]
█►آرین و کیارش l LiLMedia.Tv ◄█ 
Farsi/Persian Marvels.Cloak.and.Dagger.S01E05.720p.WEB.x264-TBS   llillusionll
مریم و امیرعلی | iMovie-DL & TakMovie 
Farsi/Persian Marvels.Cloak.and.Dagger.S01E05.720p.WEB.x264-TBS   Sorrow
► Sorrow & Raylan Givens | DibaMoviez.Com ◄ 
Farsi/Persian Marvels.Cloak.and.Dagger.S01E05.720p.WEB.HEVC.x265-RMTeam   [email protected]
█►آرین و کیارش l LiLMedia.Tv ◄█ 
Farsi/Persian Marvels.Cloak.and.Dagger.S01E05.720p.WEB.HEVC.x265-RMTeam   Sorrow
► Sorrow & Raylan Givens | DibaMoviez.Com ◄ 
Farsi/Persian Marvels.Cloak.and.Dagger.S01E05.720p.HDTV.x264-LucidTV   [email protected]
█►آرین و کیارش l LiLMedia.Tv ◄█ 
Farsi/Persian Marvels.Cloak.and.Dagger.S01E05.720p.HDTV.x264-LucidTV   Sorrow
► Sorrow & Raylan Givens | DibaMoviez.Com ◄ 
Farsi/Persian Marvels.Cloak.and.Dagger.S01E05.720p.HDTV.x264-CRiMSON   llillusionll
مریم و امیرعلی | iMovie-DL & TakMovie 
Farsi/Persian Marvels.Cloak.and.Dagger.S01E05.720p.HDTV.HEVC.x265-RMTeam   llillusionll
مریم و امیرعلی | iMovie-DL & TakMovie 
Farsi/Persian Marvels.Cloak.and.Dagger.S01E05.720p.AMZN.WEBRip.DDP5.1.x264-NTb   llillusionll
مریم و امیرعلی | iMovie-DL & TakMovie 
Farsi/Persian Marvels.Cloak.and.Dagger.S01E05.480p.WEB-DL.x264-RMTeam   llillusionll
مریم و امیرعلی | iMovie-DL & TakMovie 
Farsi/Persian Marvels.Cloak.and.Dagger.S01E05.480p.WEB.x264-RMTeam   [email protected]
█►آرین و کیارش l LiLMedia.Tv ◄█ 
Farsi/Persian Marvels.Cloak.and.Dagger.S01E05.480p.WEB.x264-RMTeam   Sorrow
► Sorrow & Raylan Givens | DibaMoviez.Com ◄ 
Farsi/Persian Marvels.Cloak.and.Dagger.S01E05.480p.HDTV.x264-RMTeam   [email protected]
█►آرین و کیارش l LiLMedia.Tv ◄█ 
Farsi/Persian Marvels.Cloak.and.Dagger.S01E05.480p.HDTV.x264-RMTeam   Sorrow
► Sorrow & Raylan Givens | DibaMoviez.Com ◄ 
Farsi/Persian Marvels.Cloak.and.Dagger.S01E05.1080p.WEB.x264-TBS   [email protected]
█►آرین و کیارش l LiLMedia.Tv ◄█ 
Farsi/Persian Marvels.Cloak.and.Dagger.S01E05.1080p.WEB.x264-TBS   llillusionll
مریم و امیرعلی | iMovie-DL & TakMovie 
Farsi/Persian Marvels.Cloak.and.Dagger.S01E05.1080p.WEB.x264-TBS   Sorrow
► Sorrow & Raylan Givens | DibaMoviez.Com ◄ 
Farsi/Persian Marvels.Cloak.and.Dagger.S01E05.1080p.WEB.HEVC.x265-RMTeam   [email protected]
█►آرین و کیارش l LiLMedia.Tv ◄█ 
Farsi/Persian Marvels.Cloak.and.Dagger.S01E05.1080p.WEB.HEVC.x265-RMTeam   Sorrow
► Sorrow & Raylan Givens | DibaMoviez.Com ◄ 
Farsi/Persian Marvels.Cloak.and.Dagger.S01E05.1080p.AMZN.WEBRip.DDP5.1.x264-NTb   llillusionll
مریم و امیرعلی | iMovie-DL & TakMovie 
Farsi/Persian Marvels.Cloak.and.Dagger.S01E04.WEBRip.x264-ION10   .Cardinal.
█►آرین و رضا حضرتی l LiLMedia.Tv ، NightMovie.Co◄█  
Farsi/Persian Marvels.Cloak.and.Dagger.S01E04.WEBRip.x264-ION10   Sorrow
► Sorrow & Raylan Givens | DibaMoviez.Com ◄ 
Farsi/Persian Marvels.Cloak.and.Dagger.S01E04.WEB.x264-TBS   .Cardinal.
█►آرین و رضا حضرتی l LiLMedia.Tv ، NightMovie.Co◄█  
Farsi/Persian Marvels.Cloak.and.Dagger.S01E04.WEB.x264-TBS   Sorrow
► Sorrow & Raylan Givens | DibaMoviez.Com ◄ 
Farsi/Persian Marvels.Cloak.and.Dagger.S01E04.WEB.x264-TBS   llillusionll
مریم و امیرعلی | iMovie-DL & TakMovie 
Farsi/Persian Marvels.Cloak.and.Dagger.S01E04.HDTV.x264-LucidTV   llillusionll
مریم و امیرعلی | iMovie-DL & TakMovie 
Farsi/Persian Marvel's.Cloak.and.Dagger.S01E04.Call.Response.WEB-TBS   .Cardinal.
█►آرین و رضا حضرتی l LiLMedia.Tv ، NightMovie.Co◄█  
Farsi/Persian Marvel's.Cloak.and.Dagger.S01E04.Call.Response.DEFLATE-ION10-AMZN.WEB-DL.NTb   .Cardinal.
█►آرین و رضا حضرتی l LiLMedia.Tv ، NightMovie.Co◄█  
Farsi/Persian Marvels.Cloak.and.Dagger.S01E04.720p.WEB.x264-TBS   .Cardinal.
█►آرین و رضا حضرتی l LiLMedia.Tv ، NightMovie.Co◄█  
Farsi/Persian Marvels.Cloak.and.Dagger.S01E04.720p.WEB.x264-TBS   Sorrow
► Sorrow & Raylan Givens | DibaMoviez.Com ◄ 
Farsi/Persian Marvels.Cloak.and.Dagger.S01E04.720p.WEB.x264-TBS   llillusionll
مریم و امیرعلی | iMovie-DL & TakMovie 
Farsi/Persian Marvels.Cloak.and.Dagger.S01E04.720p.WEB.HEVC.x265-RMTeam   Sorrow
► Sorrow & Raylan Givens | DibaMoviez.Com ◄ 
Farsi/Persian Marvels.Cloak.and.Dagger.S01E04.720p.WEB.HEVC.x265-RMTeam   llillusionll
مریم و امیرعلی | iMovie-DL & TakMovie 
Farsi/Persian Marvels.Cloak.and.Dagger.S01E04.720p.HDTV.x264-LucidTV   .Cardinal.
█►آرین و رضا حضرتی l LiLMedia.Tv ، NightMovie.Co◄█  
Farsi/Persian Marvels.Cloak.and.Dagger.S01E04.720p.HDTV.x264-LucidTV   Sorrow
► Sorrow & Raylan Givens | DibaMoviez.Com ◄ 
Farsi/Persian Marvels.Cloak.and.Dagger.S01E04.720p.HDTV.x264-LucidTV   llillusionll
مریم و امیرعلی | iMovie-DL & TakMovie 
Farsi/Persian Marvels.Cloak.and.Dagger.S01E04.720p.HDTV.HEVC.x265-RMTeam   .Cardinal.
█►آرین و رضا حضرتی l LiLMedia.Tv ، NightMovie.Co◄█  
Farsi/Persian Marvels.Cloak.and.Dagger.S01E04.720p.HDTV.HEVC.x265-RMTeam   Sorrow
► Sorrow & Raylan Givens | DibaMoviez.Com ◄ 
Farsi/Persian Marvels.Cloak.and.Dagger.S01E04.720p.HDTV.HEVC.x265-RMTeam   llillusionll
مریم و امیرعلی | iMovie-DL & TakMovie 
Farsi/Persian Marvels.Cloak.and.Dagger.S01E04.480p.WEB.x264-RMTeam   .Cardinal.
█►آرین و رضا حضرتی l LiLMedia.Tv ، NightMovie.Co◄█  
Farsi/Persian Marvels.Cloak.and.Dagger.S01E04.480p.WEB.x264-RMTeam   Sorrow
► Sorrow & Raylan Givens | DibaMoviez.Com ◄ 
Farsi/Persian Marvels.Cloak.and.Dagger.S01E04.480p.WEB.x264-RMTeam   llillusionll
مریم و امیرعلی | iMovie-DL & TakMovie 
Farsi/Persian Marvels.Cloak.and.Dagger.S01E04.480p.HDTV.x264-RMTeam   Sorrow
► Sorrow & Raylan Givens | DibaMoviez.Com ◄ 
Farsi/Persian Marvels.Cloak.and.Dagger.S01E04.480p.HDTV.x264-RMTeam   llillusionll
مریم و امیرعلی | iMovie-DL & TakMovie 
Farsi/Persian Marvels.Cloak.and.Dagger.S01E04.1080p.WEB.x264-TBS   .Cardinal.
█►آرین و رضا حضرتی l LiLMedia.Tv ، NightMovie.Co◄█  
Farsi/Persian Marvels.Cloak.and.Dagger.S01E04.1080p.WEB.x264-TBS   Sorrow
► Sorrow & Raylan Givens | DibaMoviez.Com ◄ 
Farsi/Persian Marvels.Cloak.and.Dagger.S01E04.1080p.WEB.x264-TBS   llillusionll
مریم و امیرعلی | iMovie-DL & TakMovie 
Farsi/Persian Marvels.Cloak.and.Dagger.S01E04.1080p.WEB.HEVC.x265-RMTeam   .Cardinal.
█►آرین و رضا حضرتی l LiLMedia.Tv ، NightMovie.Co◄█  
Farsi/Persian Marvels.Cloak.and.Dagger.S01E04.1080p.WEB.HEVC.x265-RMTeam   Sorrow
► Sorrow & Raylan Givens | DibaMoviez.Com ◄ 
Farsi/Persian Marvels.Cloak.and.Dagger.S01E04.1080p.WEB.HEVC.x265-RMTeam   llillusionll
مریم و امیرعلی | iMovie-DL & TakMovie 
Farsi/Persian Marvels.Cloak.and.Dagger.S01E03.WEBRip.x264-ION10   Death Stroke
█►Reza , Fateme l LiLMedia.Tv ، NightMovie.Co◄█  
Farsi/Persian Marvels.Cloak.and.Dagger.S01E03.WEBRip.x264-ION10   Sorrow
► Sorrow & Raylan Givens | DibaMoviez.Com ◄ 
Farsi/Persian Marvel's.Cloak.and.Dagger.S01E03.Web-dl.Versions   MJBN
★Reza و Fateme:ترجمه از ★MJBN:هماهنگی توسط★  
Farsi/Persian Marvels.Cloak.and.Dagger.S01E03.WEB.x264-TBS   Death Stroke
█►Reza , Fateme l LiLMedia.Tv ، NightMovie.Co◄█  
Farsi/Persian Marvels.Cloak.and.Dagger.S01E03.WEB.x264-TBS   Sorrow
► Sorrow & Raylan Givens | DibaMoviez.Com ◄ 
Farsi/Persian Marvels.Cloak.and.Dagger.S01E03.WEB.x264-TBS   carelless_whissper
مریم و امیرعلی | iMovie-DL & TakMovie  
Farsi/Persian Marvels.Cloak.and.Dagger.S01E03.WEB.H264-DEFLATE   Death Stroke
█►Reza , Fateme l LiLMedia.Tv ، NightMovie.Co◄█  
Farsi/Persian Marvels.Cloak.and.Dagger.S01E03.WEB.H264-DEFLATE   Sorrow
► Sorrow & Raylan Givens | DibaMoviez.Com ◄ 
Farsi/Persian Marvel's.Cloak.and.Dagger.S01E03.720P.WEB-DL.HEVC.X265-RMTeam   MJBN
★Reza و Fateme:ترجمه از ★MJBN:هماهنگی توسط★  
Farsi/Persian Marvels.Cloak.and.Dagger.S01E03.720p.WEB.x264-TBS   Death Stroke
█►Reza , Fateme l LiLMedia.Tv ، NightMovie.Co◄█  
Farsi/Persian Marvels.Cloak.and.Dagger.S01E03.720p.WEB.x264-TBS   Sorrow
► Sorrow & Raylan Givens | DibaMoviez.Com ◄ 
Farsi/Persian Marvels.Cloak.and.Dagger.S01E03.720p.WEB.x264-TBS   carelless_whissper
مریم و امیرعلی | iMovie-DL & TakMovie  
Farsi/Persian Marvels.Cloak.and.Dagger.S01E03.720p.WEB.HEVC.x265-RMTeam   Death Stroke
█►Reza , Fateme l LiLMedia.Tv ، NightMovie.Co◄█  
Farsi/Persian Marvels.Cloak.and.Dagger.S01E03.720p.WEB.HEVC.x265-RMTeam   Sorrow
► Sorrow & Raylan Givens | DibaMoviez.Com ◄ 
Farsi/Persian Marvels.Cloak.and.Dagger.S01E03.720p.WEB.H264-DEFLATE   Death Stroke
█►Reza , Fateme l LiLMedia.Tv ، NightMovie.Co◄█  
Farsi/Persian Marvels.Cloak.and.Dagger.S01E03.720p.WEB.H264-DEFLATE   Sorrow
► Sorrow & Raylan Givens | DibaMoviez.Com ◄ 
Farsi/Persian Marvels.Cloak.and.Dagger.S01E03.720p.HDTV.HEVC.x265-RMTeam   Death Stroke
█►Reza , Fateme l LiLMedia.Tv ، NightMovie.Co◄█  
Farsi/Persian Marvels.Cloak.and.Dagger.S01E03.720p.HDTV.HEVC.x265-RMTeam   Sorrow
► Sorrow & Raylan Givens | DibaMoviez.Com ◄ 
Farsi/Persian Marvel's.Cloak.and.Dagger.S01E03.720P.AMZN.WEB-DL.DDP5.1.H.264-NTB   MJBN
★Reza و Fateme:ترجمه از ★MJBN:هماهنگی توسط★  
Farsi/Persian Marvels.Cloak.and.Dagger.S01E03.480p.WEBRip.x264-RMTeam   Death Stroke
█►Reza , Fateme l LiLMedia.Tv ، NightMovie.Co◄█  
Farsi/Persian Marvels.Cloak.and.Dagger.S01E03.480p.WEBRip.x264-RMTeam   Sorrow
► Sorrow & Raylan Givens | DibaMoviez.Com ◄ 
Farsi/Persian Marvel's.Cloak.and.Dagger.S01E03.480P.WEB-DL.X264-RMTeam   MJBN
★Reza و Fateme:ترجمه از ★MJBN:هماهنگی توسط★  
Farsi/Persian Marvels.Cloak.and.Dagger.S01E03.480p.WEB.x264-RMTeam   Death Stroke
█►Reza , Fateme l LiLMedia.Tv ، NightMovie.Co◄█  
Farsi/Persian Marvels.Cloak.and.Dagger.S01E03.480p.WEB.x264-RMTeam   Sorrow
► Sorrow & Raylan Givens | DibaMoviez.Com ◄ 
Farsi/Persian Marvel's.Cloak.and.Dagger.S01E03.1080P.WEB-DL.HEVC.X265-RMTeam   MJBN
★Reza و Fateme:ترجمه از ★MJBN:هماهنگی توسط★  
Farsi/Persian Marvels.Cloak.and.Dagger.S01E03.1080p.WEB.H264-DEFLATE   Death Stroke
█►Reza , Fateme l LiLMedia.Tv ، NightMovie.Co◄█  
Farsi/Persian Marvels.Cloak.and.Dagger.S01E03.1080p.WEB.H264-DEFLATE   Sorrow
► Sorrow & Raylan Givens | DibaMoviez.Com ◄ 
Farsi/Persian Marvel's.Cloak.and.Dagger.S01E03.1080P.AMZN.WEB-DL.DDP5.1.H.264-NTB   MJBN
★Reza و Fateme:ترجمه از ★MJBN:هماهنگی توسط★  
Farsi/Persian Marvels.Cloak.and.Dagger.S01E02.WEBRip.x264-ION10   [email protected]
█►[email protected] l LiLMedia.Tv ، NightMovie.Co◄█ 
Farsi/Persian Marvels.Cloak.and.Dagger.S01E02.WEBRip.x264-ION10   Sorrow
► Sorrow & Raylan Givens | DibaMoviez.Com ◄ 
Farsi/Persian Marvels.Cloak.and.Dagger.S01E02.WEBRip.x264-ION10   llillusionll
مریم و امیرعلی | iMovie-DL & TakMovie 
Farsi/Persian Marvels.Cloak.and.Dagger.S01E02.WEBrip.x264.PSA   Hunter96
●► Movie98.LINK | محمد مسعودی 
Farsi/Persian Marvels.Cloak.and.Dagger.S01E02.WEBRip.ION10   Hunter96
●► Movie98.LINK | محمد مسعودی 
Farsi/Persian Marvels.Cloak.and.Dagger.S01E02.WEB.x264-TBS   [email protected]
█►[email protected] l LiLMedia.Tv ، NightMovie.Co◄█ 
Farsi/Persian Marvels.Cloak.and.Dagger.S01E02.WEB.x264-TBS   Sorrow
► Sorrow & Raylan Givens | DibaMoviez.Com ◄ 
Farsi/Persian Marvels.Cloak.and.Dagger.S01E02.WEB.x264-TBS   Hunter96
●► Movie98.LINK | محمد مسعودی 
Farsi/Persian Marvels.Cloak.and.Dagger.S01E02.WEB.x264-TBS   llillusionll
مریم و امیرعلی | iMovie-DL & TakMovie 
Farsi/Persian Marvels.Cloak.and.Dagger.S01E02.WEB.x264.RMTeam   Hunter96
●► Movie98.LINK | محمد مسعودی 
Farsi/Persian Marvels.Cloak.and.Dagger.S01E02.Suicide.Sprints.720p.AMZN.WEBRip.DDP5.1.x264-NTb   Hunter96
●► Movie98.LINK | محمد مسعودی 
Farsi/Persian Marvels.Cloak.and.Dagger.S01E02.Suicide.Sprints.1080p.AMZN.WEBRip.DDP5.1.x264-NTb   Hunter96
●► Movie98.LINK | محمد مسعودی 
Farsi/Persian Marvels.Cloak.and.Dagger.S01E02.720p.WEB.x264-TBS   Hunter96
●► Movie98.LINK | محمد مسعودی 
Farsi/Persian Marvels.Cloak.and.Dagger.S01E02.720p.WEB.x264-CookieMonster   [email protected]
█►[email protected] l LiLMedia.Tv ، NightMovie.Co◄█ 
Farsi/Persian Marvels.Cloak.and.Dagger.S01E02.720p.WEB.x264-CookieMonster   Sorrow
► Sorrow & Raylan Givens | DibaMoviez.Com ◄ 
Farsi/Persian Marvels.Cloak.and.Dagger.S01E02.720p.WEB.x264-CookieMonster   llillusionll
مریم و امیرعلی | iMovie-DL & TakMovie 
Farsi/Persian Marvels.Cloak.and.Dagger.S01E02.720p.WEB.HEVC.x265-RMTeam   [email protected]
█►[email protected] l LiLMedia.Tv ، NightMovie.Co◄█ 
Farsi/Persian Marvels.Cloak.and.Dagger.S01E02.720p.WEB.HEVC.x265-RMTeam   Sorrow
► Sorrow & Raylan Givens | DibaMoviez.Com ◄ 
Farsi/Persian Marvels.Cloak.and.Dagger.S01E02.720p.WEB.HEVC.x265-RMTeam   llillusionll
مریم و امیرعلی | iMovie-DL & TakMovie 
Farsi/Persian Marvels.Cloak.and.Dagger.S01E02.720p.AMZN.WEBRip.DDP5.1.x264-NTb   llillusionll
مریم و امیرعلی | iMovie-DL & TakMovie 
Farsi/Persian Marvels.Cloak.and.Dagger.S01E02.720p.AMZN.WEB-DL.DDP5.1.H.264-NTb   [email protected]
█►[email protected] l LiLMedia.Tv ، NightMovie.Co◄█ 
Farsi/Persian Marvels.Cloak.and.Dagger.S01E02.720p.AMZN.WEB-DL.DDP5.1.H.264-NTb   Sorrow
► Sorrow & Raylan Givens | DibaMoviez.Com ◄ 
Farsi/Persian Marvels.Cloak.and.Dagger.S01E02.720p.AMZN.WEB-DL.DDP5.1.H.264-NTb   llillusionll
مریم و امیرعلی | iMovie-DL & TakMovie 
Farsi/Persian Marvels.Cloak.and.Dagger.S01E02.480p.WEBRip.x264-RMTeam   [email protected]
█►[email protected] l LiLMedia.Tv ، NightMovie.Co◄█ 
Farsi/Persian Marvels.Cloak.and.Dagger.S01E02.480p.WEBRip.x264-RMTeam   Sorrow
► Sorrow & Raylan Givens | DibaMoviez.Com ◄ 
Farsi/Persian Marvels.Cloak.and.Dagger.S01E02.480p.WEBRip.x264-RMTeam   llillusionll
مریم و امیرعلی | iMovie-DL & TakMovie 
Farsi/Persian Marvels.Cloak.and.Dagger.S01E02.480p.WEB.x264-RMTeam   [email protected]
█►[email protected] l LiLMedia.Tv ، NightMovie.Co◄█ 
Farsi/Persian Marvels.Cloak.and.Dagger.S01E02.480p.WEB.x264-RMTeam   Sorrow
► Sorrow & Raylan Givens | DibaMoviez.Com ◄ 
Farsi/Persian Marvels.Cloak.and.Dagger.S01E02.480p.WEB.x264-RMTeam   llillusionll
مریم و امیرعلی | iMovie-DL & TakMovie 
Farsi/Persian Marvels.Cloak.and.Dagger.S01E02.1080p.WEB.H264-DEFLATE   [email protected]
█►[email protected] l LiLMedia.Tv ، NightMovie.Co◄█ 
Farsi/Persian Marvels.Cloak.and.Dagger.S01E02.1080p.WEB.H264-DEFLATE   Sorrow
► Sorrow & Raylan Givens | DibaMoviez.Com ◄ 
Farsi/Persian Marvels.Cloak.and.Dagger.S01E02.1080p.WEB.H264-DEFLATE   llillusionll
مریم و امیرعلی | iMovie-DL & TakMovie 
Farsi/Persian Marvels.Cloak.and.Dagger.S01E02.1080p.AMZN.WEBRip.DDP5.1.x264-NTb   [email protected]
█►[email protected] l LiLMedia.Tv ، NightMovie.Co◄█ 
Farsi/Persian Marvels.Cloak.and.Dagger.S01E02.1080p.AMZN.WEBRip.DDP5.1.x264-NTb   Sorrow
► Sorrow & Raylan Givens | DibaMoviez.Com ◄ 
Farsi/Persian Marvels.Cloak.and.Dagger.S01E02.1080p.AMZN.WEBRip.DDP5.1.x264-NTb   llillusionll
مریم و امیرعلی | iMovie-DL & TakMovie 
Farsi/Persian Marvels.Cloak.and.Dagger.S01E01.WEBRip.x264-ION10   .Cardinal.
█►Cardinal آرین l LiLMedia.Tv ، NightMovie.Co◄█  
Farsi/Persian Marvels.Cloak.and.Dagger.S01E01.WEBRip.x264-ION10   Sorrow
► Sorrow & Raylan Givens | DibaMoviez.Com ◄  
Farsi/Persian Marvels.Cloak.and.Dagger.S01E01.WEBRip.x264-ION10   carelless_whissper
مریم و امیرعلی | iMovie-DL & TakMovie  
Farsi/Persian Marvels.Cloak.and.Dagger.S01E01.WEBrip.x264.PSA   .Cardinal.
█►Cardinal آرین l LiLMedia.Tv ، NightMovie.Co◄█  
Farsi/Persian Marvels.Cloak.and.Dagger.S01E01.WEBrip.x264.PSA   Hunter96
●► Movie98.LINK | محمد مسعودی 
Farsi/Persian Marvels.Cloak.and.Dagger.S01E01.WEBRip.ION10   .Cardinal.
█►Cardinal آرین l LiLMedia.Tv ، NightMovie.Co◄█  
Farsi/Persian Marvels.Cloak.and.Dagger.S01E01.WEBRip.ION10   Hunter96
●► Movie98.LINK | محمد مسعودی 
Farsi/Persian Marvels.Cloak.and.Dagger.S01E01.WEB.x264-TBS   .Cardinal.
█►Cardinal آرین l LiLMedia.Tv ، NightMovie.Co◄█  
Farsi/Persian Marvels.Cloak.and.Dagger.S01E01.WEB.x264-TBS   Hunter96
●► Movie98.LINK | محمد مسعودی 
Farsi/Persian Marvels.Cloak.and.Dagger.S01E01.WEB.x264-TBS   Sorrow
► Sorrow & Raylan Givens | DibaMoviez.Com ◄  
Farsi/Persian Marvels.Cloak.and.Dagger.S01E01.WEB.x264.RMTeam   .Cardinal.
█►Cardinal آرین l LiLMedia.Tv ، NightMovie.Co◄█  
Farsi/Persian Marvels.Cloak.and.Dagger.S01E01.WEB.x264.RMTeam   Hunter96
●► Movie98.LINK | محمد مسعودی 
Farsi/Persian Marvel's.Cloak.and.Dagger.S01E01.First.Light.WEB-TBS   .Cardinal.
█►Cardinal آرین l LiLMedia.Tv ، NightMovie.Co◄█  
Farsi/Persian Marvel's.Cloak.and.Dagger.S01E01.First.Light.AMZN.WEB-DL-NTb   .Cardinal.
█►Cardinal آرین l LiLMedia.Tv ، NightMovie.Co◄█  
Farsi/Persian Marvels.Cloak.and.Dagger.S01E01.First.Light.720p.WEBRIP.HEVC.x265   .Cardinal.
█►Cardinal آرین l LiLMedia.Tv ، NightMovie.Co◄█  
Farsi/Persian Marvels.Cloak.and.Dagger.S01E01.First.Light.720p.AMZN.WEBRip.DDP5.1.x264-NTb   .Cardinal.
█►Cardinal آرین l LiLMedia.Tv ، NightMovie.Co◄█  
Farsi/Persian Marvels.Cloak.and.Dagger.S01E01.First.Light.720p.AMZN.WEBRip.DDP5.1.x264-NTb   Sorrow
► Sorrow & Raylan Givens | DibaMoviez.Com ◄ 
Farsi/Persian Marvels.Cloak.and.Dagger.S01E01.First.Light.720p.AMZN.WEBRip.DDP5.1.x264-NTb   .Cardinal.
█►Cardinal آرین l LiLMedia.Tv ، NightMovie.Co◄█  
Farsi/Persian Marvels.Cloak.and.Dagger.S01E01.First.Light.720p.AMZN.WEBRip.DDP5.1.x264-NTb   Hunter96
●► Movie98.LINK | محمد مسعودی 
Farsi/Persian Marvels.Cloak.and.Dagger.S01E01.First.Light.720p.AMZN.WEBRip.DDP5.1.x264-NTb   carelless_whissper
مریم و امیرعلی | iMovie-DL & TakMovie  
Farsi/Persian Marvels.Cloak.and.Dagger.S01E01.First.Light.1080p.AMZN.WEBRip.DDP5.1.x264-NTb   .Cardinal.
█►Cardinal آرین l LiLMedia.Tv ، NightMovie.Co◄█  
Farsi/Persian Marvels.Cloak.and.Dagger.S01E01.First.Light.1080p.AMZN.WEBRip.DDP5.1.x264-NTb   Sorrow
► Sorrow & Raylan Givens | DibaMoviez.Com ◄ 
Farsi/Persian Marvels.Cloak.and.Dagger.S01E01.First.Light.1080p.AMZN.WEBRip.DDP5.1.x264-NTb   .Cardinal.
█►Cardinal آرین l LiLMedia.Tv ، NightMovie.Co◄█  
Farsi/Persian Marvels.Cloak.and.Dagger.S01E01.First.Light.1080p.AMZN.WEBRip.DDP5.1.x264-NTb   Hunter96
●► Movie98.LINK | محمد مسعودی 
Farsi/Persian Marvels.Cloak.and.Dagger.S01E01.First.Light.1080p.AMZN.WEBRip.DDP5.1.x264-NTb   carelless_whissper
مریم و امیرعلی | iMovie-DL & TakMovie  
Farsi/Persian Marvels.Cloak.and.Dagger.S01E01.720p.WEB.x264-TBS   .Cardinal.
█►Cardinal آرین l LiLMedia.Tv ، NightMovie.Co◄█  
Farsi/Persian Marvels.Cloak.and.Dagger.S01E01.720p.WEB.x264-TBS   Hunter96
●► Movie98.LINK | محمد مسعودی 
Farsi/Persian Marvels.Cloak.and.Dagger.S01E01.720p.WEB.x264-TBS   Sorrow
► Sorrow & Raylan Givens | DibaMoviez.Com ◄  
Farsi/Persian Marvels.Cloak.and.Dagger.S01E01.720p.WEB.x264-TBS   carelless_whissper
مریم و امیرعلی | iMovie-DL & TakMovie  
Farsi/Persian Marvels.Cloak.and.Dagger.S01E01.720p.WEB.H264-DEFLATE   .Cardinal.
█►Cardinal آرین l LiLMedia.Tv ، NightMovie.Co◄█  
Farsi/Persian Marvels.Cloak.and.Dagger.S01E01.720p.WEB.H264-DEFLATE   Sorrow
► Sorrow & Raylan Givens | DibaMoviez.Com ◄ 
Farsi/Persian Marvels.Cloak.and.Dagger.S01E01.1080p.WEB.H264-DEFLATE   .Cardinal.
█►Cardinal آرین l LiLMedia.Tv ، NightMovie.Co◄█  
Farsi/Persian Marvels.Cloak.and.Dagger.S01E01.1080p.WEB.H264-DEFLATE   Sorrow
► Sorrow & Raylan Givens | DibaMoviez.Com ◄ 
Farsi/Persian Marvels.Cloak.and.Dagger.S01E01.1080p.WEB.H264-DEFLATE   carelless_whissper
مریم و امیرعلی | iMovie-DL & TakMovie  
Farsi/Persian Marvels.Cloak.and.Dagger.S01E01.1080p.HEVC.x265-MeGusta   .Cardinal.
█►Cardinal آرین l LiLMedia.Tv ، NightMovie.Co◄█  
Farsi/Persian Marvels.Cloak.and.Dagger.S01E01.1080p.HEVC.x265-MeGusta   Sorrow
► Sorrow & Raylan Givens | DibaMoviez.Com ◄ 
Farsi/Persian Marvels.Cloak.and.Dagger.S01E01..First.Light.720p.WEBRIP.HEVC.x265   Sorrow
► Sorrow & Raylan Givens | DibaMoviez.Com ◄ 
Farsi/Persian Marvels.Cloak.and.Dagger.S01E01..First.Light.480p.WEB.DL.x264   .Cardinal.
█►Cardinal آرین l LiLMedia.Tv ، NightMovie.Co◄█  
Farsi/Persian Marvels.Cloak.and.Dagger.S01E01..First.Light.480p.WEB.DL.x264   Sorrow
► Sorrow & Raylan Givens | DibaMoviez.Com ◄ 
Farsi/Persian Marvel's.Cloak.and.Dagger.S01.WEB.All.Episodes   Anonymous
► تمامی قسمت‌ها | Sorrow & Raylan Givens | DibaMoviez.Com ◄ 
Farsi/Persian Marvel's Cloak & Dagger- Official Trailer   M.Zeraatkar
ترجمه و زیرنویس: محمد زراعتکار 
Farsi/Persian Cloak.and.Dagger_Official.Trailer   Homiicidal
❗ترجمه ی شنیداری تریلر رسمی❗ 
Farsi/Persian Marvels.Cloak.and.Dagger.S01E01.WEBrip.x264.PSA   carelless_whissper
مریم و امیرعلی | iMovie-DL & TakMovie  
Farsi/Persian Marvels.Cloak.and.Dagger.S01E01.WEB.x264-TBS   carelless_whissper
مریم و امیرعلی | iMovie-DL & TakMovie  
Farsi/Persian Marvels.Cloak.and.Dagger.S01E01.WEB.x264.RMTeam   carelless_whissper
مریم و امیرعلی | iMovie-DL & TakMovie  

View all available subtitles (all languages)